Vallentunasjön juli 2015 - Foto: Jan Gladh - uthamra.se
Startsidan Hitta hit Länkar Kontakt
 
  Projekt för rening av Vallentunasjön

Några fakta om Vallentunasjön

Vallentunasjön är belägen i Täby och Vallentuna kommuner och den sträcker sig från Vallentuna centralort i norr till Såsta i söder, avståndet är ca sex kilometer. På det bredaste stället från Uthamravikens västra del till Uthamra Strand är sjön ca två kilometer bred. Strandlinjens längd är ca 20 kilometer. 

Sjöns medeldjup är endast 2,4 meter och det största djupet, sex meter, finns vid Uthamra Strand på den östra sidan av sjön. Vallentunasjöns höjd över havet är ca 7,4 meter.

De två huvudsakliga inflödena till sjön är Ormstaån strax öster om Vallentuna kyrka och Karbyån vid Såstaholm. I sjöns syd­västra ände finns utloppet, Hagbyån, som mynnar ut i Norrviken.

Se en karta över Vallentunasjön med omgivningar här Extern länk, öppnas i ett nytt fönster
 

Vallentunasjön ser verkligen inbjudande ut när man betraktar den på avstånd, men vattnet är kraftigt förorenat och mängden växt­plankton gör att siktdjupet är minimalt. Utsläppskällorna är framför allt jordbruksmark, dagvatten och utsläpp från enskilda avlopp. Nedan­stående bild som är tagen vid den så kallade Ekudden vid Uthamra gård i juli 2015 visar hur förorenat vattnet är.

Vallentunasjön vid Ekudden

Foto: Jan Gladh - uthamra.se

En undersökning som genomfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet AB under hösten 2016 visar dock att fisken i sjön kan konsumeras utan restriktioner.
Klicka här för att läsa rapporten från undersökningen Öppnas i ett nytt fönster.

"Badbart i Vallentunasjön" är rubriken på en artikel i tidningen Mitt i Vallentuna Steget den 25 april 2017. Artikeln handlar om det bad som finns vid Ekudden vid Uthamra gård och som Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening har engagerat sig i.
Klicka här för att läsa den intressanta artikeln (pdf) Öppnas i ett nytt fönster.

"Grumligt men badbart i Vallentunasjön" är rubriken på en artikel på Mitti.se den 22 augusti 2018.
Klicka här för att läsa artikeln (pdf) Öppnas i ett nytt fönster.

Genomförda och pågående reningsåtgärder
 

Försök har gjorts att för­bättra vattenkvalitén, bland annat har så kallat reduktionsfiske av fiskarter som mört, löja, ruda och braxen genomförts under ett antal år och även 2015 har fiske ägt rum.
Läs om fiskeförsöken här
Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.
Se en film om hur och varför reduktionsfiske utförs här Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

Forskningen som ligger till grund för fiskeförsöken har uppmärksammats så till den grad att Stockholm Water Prize år 2011 tilldelades professor Stephen R Carpenter från Madison, Wisconsin, USA.
Läs om professor Stephen R Carpenter här Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

Mistra EviEM vid Kungl. Vetenskapsakademien har publicerat en rapportsammanfattning med rubriken "Inverkan av reduktionsfiske på övergödda sjöars vattenkvalitet".
Läs rapportsammanfattningen här (pdf) Öppnas i ett nytt fönster.

"Vallentunasjön återhämtar sig efter massflytt av fisk" är rubriken på ett inslag från Sveriges Radio där Sören Edfjäll, miljöplanerare vid Täby kommun, intervjuas om resultatet av det fiske som har har bedrivits under de senaste fem åren.
Inslaget kan ses och höras här Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

"Det blir ny trålning på Vallentunasjön" är rubriken på ett reportage i Mitt i Vallentuna Steget.
Läs reportaget här.

"Flera ton vitfisk ska bort för att fixa Vallentunasjön" är rubriken på ett reportage på StockholmDirekt.se.
Läs reportaget och se en kort film här Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

Webbtidningen Täby Allehanda (tabyallehanda.se Extern länk, öppnas i ett nytt fönster) publicerade den 5 oktober 2015 en artikel med rubriken "Restaureringen ger resultat: Vallentunasjön är badbar igen!"
Läs artikeln här (pdf) Öppnas i ett nytt fönster.

"Vallentunasjön trålas på fisk" är rubriken på ett reportage i Mitt i Vallentuna Steget den 6 oktober 2015.
Läs reportaget här.

Vallentuna Nyheter nummer 41 2015 har en artikel med titeln "Nu ska Vallentunasjön fixas med fiskrensning".
Läs artikeln här.

Tidningen Vallentuna Nya har på första sidan rubriken "Sjön Lever!" och inne i tidningen kan man bland annat se det nya kommunalrådet Parisa Liljestrand med en stor ål som har fångats i sjön.
Läs reportaget här (pdf) Öppnas i ett nytt fönster.

"EU kräver rening av Vallentunasjön 2021" är rubriken på ett reportage i Mitt i Vallentuna Steget den 10 november 2015.
Läs reportaget här.

På Täby kommuns webbplats finns ett flertal dokument som behandlar restaureringen av Vallentunasjön.
Klicka här för att komma till Täby kommuns webbplats Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

Länsstyrelsen har sammanställt omfattande och intressant information om Vallentunasjön.
Klicka här för att se informationen om Vallentunasjön Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

"Tiden rinner ut för sjön" är rubriken på en artikel i Mitt i Vallentuna Steget den 8 november 2016. Artikeln publicerades först på mitti.se den 2 november och den versionen kan du läsa på nedanstående länk.
Läs artikeln här (pdf) Öppnas i ett nytt fönster.

Föroreningssituationen i fisk från Vallentunasjön
I januari 2017 publicerades en rapport med ovanstående titel från IVL Svenska Miljöinstitutet AB. IVL har på uppdrag av Täby kommun undersökt förekomsten av miljöfarliga ämnen i fisk från Vallentunasjön. Undersökningen visar generellt att halterna av de undersökta föroreningarna är låga men att halten av PFOS (Perfluoroktansulfonat) överstiger gällande miljökvalitetsnorm. Slutsatsen blir dock att fisk från Vallentunasjön kan konsumeras utan restriktioner.
Läs rapporten här (pdf) Öppnas i ett nytt fönster.
Läs om PFOS här Öppnas i ett nytt fönster.

"Oenighet kring sjöns tillstånd" är rubriken på en artikel i Mitt i Vallentuna Steget den 31 oktober 2017.
Läs artikeln här

"Restaureringsprojektet för Vallentunasjön 2008-2018" är titeln på en rapport som Olle Wahlberg, Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening (Vfof), har framställt och publicerat på Vfof:s webbplats. Läs den intressanta rapporten här (pdf) Öppnas i ett nytt fönster.

Reningsförsök med en ny metod
 

Under åren 2015 - 2016 genomfördes ett försök med sedimentering enligt en ny metod som presenterades av Rikard Mattsson Pilati på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm fredagen den 12 juni 2015.
Handledare har varit docent Olle Wahlberg.
Läs om den intressanta metoden här (pdf) Öppnas i ett nytt fönster.

Uthamra gårds medverkan i försöket bestod i att upplåta mark på den västra sidan av Vallentunasjön, naturligtvis utan kostnad, för den installation som utfördes av Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening, VFOF.

Den 20 december 2015 startade pumpningen i försöksanläggningen vid Uthamra. Cirka 100 liter vatten per minut pumpades upp ur den djupaste delen av sjön och passerade tre sedimenteringstankar innan vattnet fördes tillbaka till sjön.

I försöket ingick ytterligare en anläggning, ägd av E.ON. Den anläggningen finns i centrala Vallentuna och används för värme­produktion. E.ON:s anläggning har en kapacitet av 250 liter/sekund, dvs avsevärt större än försöksanlägg­ningen vid Uthamra.

Uppföljning av processen vid de båda anläggningarna skedde varje vecka.

En första vetenskaplig uppföljning av den nya metoden, med titeln "Bortpumpning av överskottsnäring i Vallentunasjön", presenterades av Mohamed Hassan på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm torsdagen den 10 mars 2016. Handledare har även nu varit docent Olle Wahlberg.
Läs Mohamed Hassans examensarbete här (pdf) Öppnas i ett nytt fönster.

Den 19 april 2016 presenterade Banafsheh Bagheri sitt examensarbete med titeln "En jämförelse av sjöarna Fysingen och Vallentunasjön" på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vid presentationen framgick att såväl mängden fosfor som klorid minskar kraftigt i Vallentunasjön vilket naturligtvis är mycket glädjande. Även denna gång har docent Olle Wahlberg varit handledare.
Läs Banafsheh Bagheris examensarbete här (pdf) Öppnas i ett nytt fönster.
 

  Nedanstående bilder visar försöksanläggningen vid Uthamra. Försöket avslutades i månadsskiftet maj/juni 2016.
  Foto: Jan Gladh - uthamra.se Foto från Mohamed Hassans examensarbete
  Foto: Jan Gladh - uthamra.se Foto från Mohamed Hassans examensarbete
 

 

Den ultimata reningsmetoden ?

I en insändare i Mitt i Vallentuna Steget den 26 december 2017 föreslås ett "intressant" alternativ till trålning:

  Insändare i  Mitt i Vallentuna Steget
 
2020-01-19 Valid HTML 4.01 Transitional    Valid CSS uthamra.se använder inte cookies